Skok na hlavní obsah Skok na hlavní menu
banner s logem Nakladatelství Pankrác

Zříceniny hradů, tvrzí a zámků – Západní Čechy

obálka Zříceniny hradů, tvrzí a zámků – Západní Čechy

Tomáš Durdík, Viktor Sušický

Vydání: 1.
Datum vydání: 2006
Formát: 210 x 297 mm
Vazba: pevná
Stran: 300
EAN: 9788086781068

      Vyprodáno 

Výpravná publikace mapující zříceniny na území západních Čech představuje na více než 600 barevných fotografiích 81 známých i málo známých lokalit. Kniha obsahuje množství odborných perokresbových nákresů, detailní popis přístupu a samozřejmě fundovaný nástin historie památky s popisem stavebního vývoje od jejího vzniku až do současnosti. Celá kniha je v příloze přeložena do angličtiny. Tato dlouho očekávaná publikace navazuje na předchozí dva díly: „Zříceniny hradů, tvrzí a zámků – střední Čechy“ (2000) a „jižní Čechy“ (2002), které se setkaly s velkým čtenářským ohlasem.

Obsah

1. Andělská Hora
2. Angerbach
3. Boršengrýn
4. Bražec
5. Buben
6. Budětice
7. Čachrov
8. Dolní Bělá
9. Dršťka (Losumberk)
10. Freudenstein
11. Gutštejn
12. Hartenštejn
13. Himlštejn
14. Hrádek nad Klabavou
15. Cheb
16. Janovice nad Úhlavou
17. Kamýk
18. Kašovice
19. Kašperk (Karlsberk) a předsunutá bašta Pustý Hrádek
20. Kleinštejn (Klejnštejn)
21. Klenová (Klenový)
22. Kokšín
23. Komberk
24. Komošín
25. Kraslice
26. Krašov
27. Kynžvart
28. Lacembok (Hrádek)
29. Lazurová Hora
30. Libštejn a předsunuté bašty
31. Litice
32. Lopata
33. Mazanec
34. Mořičov
35. Mydlná
36. Nejdek
37. Netřeb
38.Neuberk Podhradí)
39. Nevděk
40. Nezvěstice
41. Nový Herštejn
42. Olešná
43. Osvračín
44. Pajrek
45. Podmokly
46. Pomezná
47. Potštejn
48. Poustka
49. Prácheň
50 Preitenštejn
51. Pohořský Hrádek
52. Přemilovice
53. Přimda
54. Pušperk
55. Rabí
56. Rabštejn nad Střelou
57. Radyně
58. Roupov
59. Rýzmberk
60. Řebřík
61. Skála
62. Starý Herštejn
63. Starý Rybník
64. Strašice
65. Světce
66. Svinomazský Hrádek
67. Sychrov
68. Štědrý Hrádek
69. Švamberk (Krasíkov)
70. Tasnovice
71. Trnová
72. Třebel
73. Václavský Hrad
74. Velhartice
75. Věžka
76. Vimberk
77. Vlčtejn (Vildštejn)
78. Volfštejn
79. Vrtba
80. Zavlekov
81. Zelená Hora předsunutá bašta

prof. PhDr. Tomáš Durdík, DrSc.

Narozen 24. 1. 1951 Praha, zemřel 20. 9. 2012 Praha. Absolvent FF UK Praha, obor prehistorie-historie 1974, PhDr. 1976, obor archeologie CSc. 1983, obor archeologie DrSc. 1996, obor archeologie doc. 2002. Působení v zahraničí: byl členem vědeckých rad EUROPA NOSTRA a Deutsche Burgenvereinigung e.V., expertem COMOS/UNESCO, členem Comité permanent Castrum Bene, člen poroty pro udělování Ceny EU na ochranu evropského kulturního dědictví. Byl zaměstnán v Archeologickém ústavu AV ČR Praha. Od roku 1971 byl zaměstnán v ARÚ ČSAV (dnes AV ČR Praha) jako vědecký pracovník. Pedagogicky působil na FF UK Praha, FA ČVUT Praha a ZČÚ Plzeň. Byl členem vědecké rady NPÚ, Ú. O. P Plzeň a ú.o.p.Pardubice. Dále byl předsedou Stálé komise MK ČK pro hodnocení kulturních památek, starosta Společnosti přátel starožitností, člen Českého národního komitétu ICOMOS, předseda Nezávislé památkové unie a členem Hlavního výboru České archeologické společnosti, členem centra medievistických studií, předseda redakční rady časopisu Muzejní a vlastivědné práce – Časopis Společnosti přátel starožitností, editor sborníku Castellologica bohemika. Profesor Durdík byl autorem více než 350 publikací doma i v zahraničí. Držitel prestižní Ceny Europa Nostra (Europa Nostra Award) z Amsterodamu 2011.

Viktor Sušický, KLJ-j

Narozen 24. 4. 1968 v Praze. Majitel NAKLADATELSTVÍ PANKRÁC s.r.o., fotograf, grafik, odborný poradce v oboru polygrafie, bibliofil, hradař. Rytíř Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského – Bohemia, České velkopřevorství –(OSLJ-B)- mezinárodní nevládní organizace a soukromého sdružení křesťanů, člen České genealogické a heraldické společnosti v Praze (ČGHS) a Svazu českých knihkupců a nakladatelů (SČKN). Duchovní otec a spoluautor série knih Zříceniny hradů, tvrzí a zámků. Ženatý, dvě dcery.

Kalendárium - Historické události, 7 dní

14. 7. 1939

V Praze zemřel malíř Alfons Maria Mucha.

15. 7. 1754

Český kněz a vynálezce Prokop Diviš dokončil svůj první hromosvod.

16. 7. 1401

V Praze zemřel význačný filozof Tomáš Štítný ze Štítného. Nejslavnější jsou jeho díla "Knížky šestery o obecných věcech křesťanských", "Řeči besední" a "Řeči nedělní a sváteční" .

17. 7. 1757

V Cerhenicích u Plaňan se narodil český historik a buditel Jan Bohumír Dlabač. Byl knězem a premonstrátem na Strahově, kde měl ve správě knihovnu. Největším Dlabačovým dílem je trojsvazková encyklopedie stručných monografií o český.

18. 7. 1780

Císař Josef II. přijal titul císaře římskoněmeckého.

19. 7. 1932

Zemřel v Praze pedagog a zakladatel Sokola malostranského Josef Klenka rytíř z Vlastimilu, narozený ve Vilímově 1.4.1853.

20. 7. 1349

V těchto dnech vypukla v Čechách a na Moravě velká morová epidemie, která vyhubila mnoho obyvatelstva. Lidé neumírali na klasické morové hlízy, ale na velké otoky břich a hlavy .