Skok na hlavní obsah Skok na hlavní menu
banner s logem Nakladatelství Pankrác

Česká literatura v čase modernismu

obálka Česká literatura v čase modernismu

Dobrava Moldanová

Vydání: 1.
Datum vydání: 10/2023
Formát: 165 x 240
Vazba: měkká
Stran: 348
EAN: 9788086781457

 395 KčSleva 26 %-105 KčU nás jen290 KčSklademKoupit

Publikace představuje v chronologické posloupnosti klíčové momenty tohoto zlatého období české literatury, střídající se programy, osobnosti i významná díla. Ukazuje, jakým způsobem vedle sebe koexistovaly různé názorové proudy i poetiky, jak autoři navazovali na domácí tradici i přijímali impulsy, které k nám díky tradičně významné překladatelské aktivitě přicházely ze zahraničí. Všímá si osobností a proudů, které po léta zůstávaly ve stínu zájmu, jako literatura spojená s tématem československých legií či tvorba katolických autorů nebo autorů exilových, přibližuje literární dění ve čtyřicátých letech a zejména v padesátých letech, která zdaleka nebyla zásluhou zakázaných autorů jen dobou socialisticko-realistické pouště. Závěr knihy tvoří kapitoly, věnované literatuře 60. let 20. století, pro něž je charakteristická snaha vrátit české literatuře její mnohotvárnost.

Obsah

Na přelomu 80. a 90. let
Spory o realismus
Naturalismus
Generace moderny
Druhá generace moderny. Odklon od symbolismu
Vývoj literární historie od 80. let 19. století do 1. světové války
První světová válka
Próza první světové války
Generace avantgardy
Surrealismus
Poezie ticha a času
Hledání nového epického tvaru - próza třicátých let
Poezie roku 1938
Poezie protektorátu
Próza válečného období
Vývoj literární vědy v období mezi dvěma válkami
Od května 1945 k únoru 1948
Literatura roku 1948
Literatura mimo oficiální struktury
První "obleva"
Próza druhé poloviny 50. let. Pozvolné narušování schématu
Drama a divadlo 50. let
První půle 60. let
Básnické debuty Tváře a Sešitů
Vrcholy poezie 60. let
Próza druhé poloviny 60. let
Myšlení o literatuře
Summary
Citovaná umělecká literatura

prof. PhDr. Dobrava Moldanová, CSc.

Působila jako univerzitní profesorka dějin české literatury na katedře bohemistiky při Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. V letech 1992-1995 byla prorektorkou pro vědu a zahraniční styky, 1994-2007 vedoucí katedry bohemistiky, 1995-2001 děkankou téže fakulty. Byla členkou vědeckých rad Univerzity J.E.Purkyně Pedagogické fakulty Univerzity J.E.Purkyně, Pedagogické fakulty UK, Pedagogické fakulty Technické univerzity v Liberci, členkou redakční rady mezinárodního vědeckého časopisu Bohemistyka (Polsko), členkou Obce spisovatelů, PEN klubu, Společnosti Franze Kafky a byla členkou komise pro udělení státní ceny za literaturu 1999. Oblastí jejího odborného zájmu vždy byla česká próza 20. století a literatura psaná ženami, vedle tohoto tématu se zabývala problematikou českých příjmení. Je autorkou 8 odborných knih a spoluautorkou více než 150 odborných studií. Vdaná, manžel bývalý senátor Bedřich Moldan.

Kalendárium - Historické události, 7 dní

25. 9. 1626

V Kutné Hoře zemřel Mikuláš Dačický z Heslova. Tento renezanční básník a bouřlivák zanechal dvě díla - knihu "Paměti" a "Prostopravdu" unikátní předbělohorskou knihu shrnující verše polemické i milostné , písně nábožné i vese.

26. 9. 1870

V tento den císař František Josef I. podepsal ve Vídni korunovační reskript, že se nechá korunovat českým králem a tento poměr upraví v rámci ústavy. Tento slib však nebyl nikdy splněn .

27. 9. 1270

Narodil se český král Václav II. syn Přemysla Otakara II. .

28. 9. 1720

V Libčanech zemřel Jan Petr hrabě Straka z Nedabylic. Tento mecenáš uvedl v testamentu, že v případě vymření jeho rodu mají být jeho statky použity k vybudování a udržování akademie pro chudou českou mládež z šlechtických stavů.

29. 9. 1634

V Německém Brodě zemřel ve věku 75 let Jan Rudolf hrabě Trčka z Lípy, poslední příslušník tohoto rodu.

30. 9. 1804

Ve Stavovském divadle byla uvedena první původní česká hra "Břetislav a Jitka" od Václava Tháma .

1. 10. 1756

U Lovosic byla svedena první bitva sedmileté války. Pruské vojsko v síle 30000 mužů přes velké ztráty porazilo o 3000 silnější vojsko Rakouské.