Skok na hlavní obsah Skok na hlavní menu
banner s logem Nakladatelství Pankrác

Česká literatura v čase modernismu

obálka Česká literatura v čase modernismuNovinka

Dobrava Moldanová

Vydání: 1.
Datum vydání: 10/2023
Formát: 165 x 240
Vazba: měkká
Stran: 348
EAN: 9788086781457

 395 KčSleva 26 %-105 KčU nás jen290 KčSklademKoupit

Publikace představuje v chronologické posloupnosti klíčové momenty tohoto zlatého období české literatury, střídající se programy, osobnosti i významná díla. Ukazuje, jakým způsobem vedle sebe koexistovaly různé názorové proudy i poetiky, jak autoři navazovali na domácí tradici i přijímali impulsy, které k nám díky tradičně významné překladatelské aktivitě přicházely ze zahraničí. Všímá si osobností a proudů, které po léta zůstávaly ve stínu zájmu, jako literatura spojená s tématem československých legií či tvorba katolických autorů nebo autorů exilových, přibližuje literární dění ve čtyřicátých letech a zejména v padesátých letech, která zdaleka nebyla zásluhou zakázaných autorů jen dobou socialisticko-realistické pouště. Závěr knihy tvoří kapitoly, věnované literatuře 60. let 20. století, pro něž je charakteristická snaha vrátit české literatuře její mnohotvárnost.

Obsah

Na přelomu 80. a 90. let
Spory o realismus
Naturalismus
Generace moderny
Druhá generace moderny. Odklon od symbolismu
Vývoj literární historie od 80. let 19. století do 1. světové války
První světová válka
Próza první světové války
Generace avantgardy
Surrealismus
Poezie ticha a času
Hledání nového epického tvaru - próza třicátých let
Poezie roku 1938
Poezie protektorátu
Próza válečného období
Vývoj literární vědy v období mezi dvěma válkami
Od května 1945 k únoru 1948
Literatura roku 1948
Literatura mimo oficiální struktury
První "obleva"
Próza druhé poloviny 50. let. Pozvolné narušování schématu
Drama a divadlo 50. let
První půle 60. let
Básnické debuty Tváře a Sešitů
Vrcholy poezie 60. let
Próza druhé poloviny 60. let
Myšlení o literatuře
Summary
Citovaná umělecká literatura

prof. PhDr. Dobrava Moldanová, CSc.

Působila jako univerzitní profesorka dějin české literatury na katedře bohemistiky při Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. V letech 1992-1995 byla prorektorkou pro vědu a zahraniční styky, 1994-2007 vedoucí katedry bohemistiky, 1995-2001 děkankou téže fakulty. Byla členkou vědeckých rad Univerzity J.E.Purkyně Pedagogické fakulty Univerzity J.E.Purkyně, Pedagogické fakulty UK, Pedagogické fakulty Technické univerzity v Liberci, členkou redakční rady mezinárodního vědeckého časopisu Bohemistyka (Polsko), členkou Obce spisovatelů, PEN klubu, Společnosti Franze Kafky a byla členkou komise pro udělení státní ceny za literaturu 1999. Oblastí jejího odborného zájmu vždy byla česká próza 20. století a literatura psaná ženami, vedle tohoto tématu se zabývala problematikou českých příjmení. Je autorkou 8 odborných knih a spoluautorkou více než 150 odborných studií. Vdaná, manžel bývalý senátor Bedřich Moldan.

Kalendárium - Historické události, 7 dní

14. 7. 1939

V Praze zemřel malíř Alfons Maria Mucha.

15. 7. 1754

Český kněz a vynálezce Prokop Diviš dokončil svůj první hromosvod.

16. 7. 1401

V Praze zemřel význačný filozof Tomáš Štítný ze Štítného. Nejslavnější jsou jeho díla "Knížky šestery o obecných věcech křesťanských", "Řeči besední" a "Řeči nedělní a sváteční" .

17. 7. 1757

V Cerhenicích u Plaňan se narodil český historik a buditel Jan Bohumír Dlabač. Byl knězem a premonstrátem na Strahově, kde měl ve správě knihovnu. Největším Dlabačovým dílem je trojsvazková encyklopedie stručných monografií o český.

18. 7. 1780

Císař Josef II. přijal titul císaře římskoněmeckého.

19. 7. 1932

Zemřel v Praze pedagog a zakladatel Sokola malostranského Josef Klenka rytíř z Vlastimilu, narozený ve Vilímově 1.4.1853.

20. 7. 1349

V těchto dnech vypukla v Čechách a na Moravě velká morová epidemie, která vyhubila mnoho obyvatelstva. Lidé neumírali na klasické morové hlízy, ale na velké otoky břich a hlavy .